Học Phật Pháp
Lọc theo

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || OAN CÓ ĐẦU, NỢ CÓ CHỦ - Kinh Chóp Đỉnh (Kūṭasuttaṃ)

Thứ sáu, 08/12/2023, 19:51 GMT+7
Pháp bất thiện phiền não, vốn hiện hữu với muôn ngàn hình tướng. Nếu chỉ đối đầu từng trường hợp một, thì cả đời cũng ...

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ || XV. Phẩm Thân Ái (Piyavagga) - Kệ số 10 (dhp 218)

Thứ sáu, 08/12/2023, 09:06 GMT+7
Được gọi là bậc Thượng lưu (A na hàm), là người có ước vọng pháp ly ngôn (Níp bàn), ý đã thể nhập (quả hửu học), tâm không ...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || NGHỀ GÂY NGHIỆP - Các Bài Kinh Từ Số 203 Đến 220

Thứ năm, 07/12/2023, 07:04 GMT+7
Sinh kế có ảnh hưởng lớn tới tâm thức, đời sống và quả nghiệp kiếp sau. Một nghề nuôi mạng hợp pháp trong một quốc độ không ...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || NGHỀ GÂY NGHIỆP - Các Bài Kinh Từ Số 203 Đến 220

Thứ tư, 06/12/2023, 05:42 GMT+7
Sinh kế có ảnh hưởng lớn tới tâm thức, đời sống và quả nghiệp kiếp sau. Một nghề nuôi mạng hợp pháp trong một quốc độ, không ...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Chánh Mạng

Thứ hai, 04/12/2023, 17:59 GMT+7
Chánh mạng có nghĩa là nuôi mạng một cách chân chánh. Nuôi mạng ở đây là sinh nhai, mưu sinh. Sinh kế có ảnh hưởng lớn đến đời ...