Học Phật Pháp
Lọc theo

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || LIỄU NGỘ TỰ THÂN - Kinh Trăng Rằm (Puṇṇamasuttaṃ)

Thứ bảy, 06/07/2024, 06:42 GMT+7
Chỉ có sự quán chiếu thực tánh sanh diệt của năm uẩn, mới có thể nhận thức cái ta, của ta thật sự là gì...

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 89. Phân Nhóm Sắc Pháp

Thứ sáu, 05/07/2024, 14:18 GMT+7
Theo Thắng Pháp, thì vật chất sanh khởi từ bốn nguồn gốc là do nghiệp, do tâm, do nhiệt lượng, do dưỡng tố...

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XXII. Phẩm Khổ Cảnh (Nirayavagga) _ Kệ số 2 (dhp 307)

Thứ năm, 04/07/2024, 08:53 GMT+7
Bài kệ này, đức Phật thuyết ở Rājagaha, khi Ngài ngự tại chùa Veḷuvana, do chuyện ngạ quỉ hình dáng tỳ kheo...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || CẢ KIẾN CHẤP LẪN SỞ CHẤP CHẲNG GÌ ĐÁNG NẮM GIỮ - Kinh Pālileyya (Pālileyyasuttaṃ)

Thứ năm, 04/07/2024, 05:45 GMT+7
Với hành giả thì không phải chỉ cần hiểu về sở chấp, mà chính kiến chấp cũng cần được thấy là không đáng tin cậy...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || KHI KHẤT SĨ TỆ NHƯ NGƯỜI ĂN XIN - Kinh Người Khất Thực (Piṇḍolyasuttaṃ)

Thứ ba, 02/07/2024, 09:11 GMT+7
Đời sống sa môn là cơ hội để thành tựu những điều cao quý, mà cũng có thể khiến con người trở nên thấp hèn, nếu không sống ...