Học Phật Pháp
Lọc theo

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 89. Phân Nhóm Sắc Pháp

Thứ sáu, 05/07/2024, 14:18 GMT+7
Theo Thắng Pháp, thì vật chất sanh khởi từ bốn nguồn gốc là do nghiệp, do tâm, do nhiệt lượng, do dưỡng tố...

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XXII. Phẩm Khổ Cảnh (Nirayavagga) _ Kệ số 2 (dhp 307)

Thứ năm, 04/07/2024, 08:53 GMT+7
Bài kệ này, đức Phật thuyết ở Rājagaha, khi Ngài ngự tại chùa Veḷuvana, do chuyện ngạ quỉ hình dáng tỳ kheo...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || CẢ KIẾN CHẤP LẪN SỞ CHẤP CHẲNG GÌ ĐÁNG NẮM GIỮ - Kinh Pālileyya (Pālileyyasuttaṃ)

Thứ năm, 04/07/2024, 05:45 GMT+7
Với hành giả thì không phải chỉ cần hiểu về sở chấp, mà chính kiến chấp cũng cần được thấy là không đáng tin cậy...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || KHI KHẤT SĨ TỆ NHƯ NGƯỜI ĂN XIN - Kinh Người Khất Thực (Piṇḍolyasuttaṃ)

Thứ ba, 02/07/2024, 09:11 GMT+7
Đời sống sa môn là cơ hội để thành tựu những điều cao quý, mà cũng có thể khiến con người trở nên thấp hèn, nếu không sống ...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Nhận Thức Như Nhiên (Yathābhūtaṃ).

Thứ hai, 01/07/2024, 15:03 GMT+7
Nhận thức như nhiên - Yathābhataṃ - được nói nhiều trong Phật Pháp, nhưng phải thấy qua cả hai phương diện pháp học và pháp hành thì ...