Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || CHẤP THỦ SAI LẠC LÀ CỘI NGUỒN CỦA BẤT AN - Kinh Chấp Thủ Và Âu Lo II (Dutiyaṃ Upādāparitassanāsuttaṃ)

Hạnh phúc trong ý nghĩa chân thực là sự an nhiên trước những biến động của cuộc sống. Sự an nhiên đến từ sự hiểu biết sự việc theo bản chất thật...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || LO LẮNG ĐẾN TỪ CÁI NHÌN SAI LẠC - Kinh Chấp Thủ Và Âu Lo (Upādāparitassanāsuttaṃ)

Âu lo là căn bệnh tâm lý lớn của nhân loại. Từ âu lo tạo thành căng thẳng, trầm cảm, khủng hoảng tâm lý và những bệnh trạng của thân như áp huyết, đau tim, loét dạ ...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Chánh Niệm IV

Giác chi là chi phần của tuệ giác là cái nhìn xuyên thấu, quán triệt không bị chi phối bởi tập tánh, phiền não, ngộ nhận...

TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

Nhân dịp xuân về thành tâm kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, quý đồng hương, Phật tử xa gần năm mới hoan hỷ, tấn phát, cát tường.

THƠ MỜI || ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA VÀ LỄ HUÝ NHẬT HOÀ THƯỢNG HỘ GIÁC 2023 PL 2567

Đại lễ Tăng Y Kathina là ngày tứ chúng đệ tử Phật thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng qua luật nghi do chính Đức Phật ban hành. Riêng tại chùa Pháp Luân cũng là ngày huý ...

THÔNG BÁO TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

Nhân dịp xuân về thành tâm kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, quý đồng hương, Phật tử xa gần năm mới hoan hỷ, tấn phát, cát tường.

THÔNG BÁO | THAY ĐỔI GIỜ SINH HOẠT

Chính thức áp dụng từ ngày 05/11/2023

ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA VÀ LỄ HUÝ NHẬT HOÀ THƯỢNG HỘ GIÁC 2023 PL 2567

Đại lễ tổ chức tại chùa Pháp Luân vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 11 năm 2023 bắt đầu lúc 10:00 sáng.
Đại lễ Tăng Y Kaṭhina là ngày tứ chúng đệ tử Phật, thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng, qua luật nghi do chính Đức Thế Tôn ban hành. Đây là sinh hoạt kết hợp Tăng thí, thời thí, cụ túc thí, và thắng duyên thí. 
Đại lễ Tăng Y Kaṭhina là ngày tứ chúng đệ tử Phật thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng qua luật nghi do chính Đức Thế Tôn ban hành. Đây là sinh hoạt kết hợp Tăng thí, thời thí, cụ túc thí, và thắng duyên thí. 
Trong cuộc sống luôn biến động và nhiều hệ luỵ thì những năng lực tích cực như lòng tri ân cha mẹ, tâm bi mẫn với chúng sanh khổ đau không những góp phần xoa vơi khổ đau của muôn loài mà còn thắp sáng sự tu tập bản thân của mỗi chúng ta.