Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Sống Rộng Rãi, Sống Đúng Pháp, Sống Từ Ái - BA PHƯỚC NGHIỆP SỰ

Thứ hai, 22/01/2024, 19:39 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 8.1.2024

Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy

 

Sống Rộng Rãi, Sống Đúng Pháp, Sống Từ Ái

BA PHƯỚC NGHIỆP SỰ

 

Vuttañhetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ:

“Tīṇimāni, bhikkhave, puññakiriyavatthūni. Katamāni tīṇi? Dānamayaṃ puññakiriyavatthu, sīlamayaṃ puññakiriyavatthu, bhāvanāmayaṃ puññakiriyavatthu—imāni kho, bhikkhave, tīṇi puññakiriyavatthūnī”ti.

Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati:

“Puññameva so sikkheyya,

āyataggaṃ sukhudrayaṃ;

Dānañca samacariyañca,

mettacittañca bhāvaye.

Ete dhamme bhāvayitvā,

tayo sukhasamuddaye;

Abyābajjhaṃ sukhaṃ lokaṃ,

paṇḍito upapajjatī”ti.

Ayampi attho vutto bhagavatā, iti me sutanti.

(LX) (Tik. II, 1) (It. 51)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Hãy để cho người ấy,
Học tập làm công đức,
Hướng dẫn đến tương lai
Ðem lại căn an lạc.
Hãy tu tập bố thí,
Với sở hành đúng pháp,
Và tu tập từ tâm,
Tu xong ba pháp ấy,
Những pháp khởi lạc thọ.
Bậc Hiền trí được sanh,
Tại thế giới an lạc,
Không phiền não hận thù
.

Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.

(Bản dịch của HT Thích Minh Châu)

Ý kiến bạn đọc