Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || DẪN NHẬP PHẨM TỲ KHƯU - Thuật Ngữ Bhikkhu Nghĩa Là Gì ?

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || DẪN NHẬP PHẨM TỲ KHƯU - Thuật Ngữ Bhikkhu Nghĩa Là Gì ?

Thứ năm, 04/01/2024, 06:35 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 3.1.2023

DẪN NHẬP PHẨM TỲ KHƯU

Thuật Ngữ Bhikkhu Nghĩa Là Gì?

Tập II – Thiên Nhân Duyên

Chương X. Tương Ưng Tỳ Khưu (S.ii,273)

 

  1. Những phiên âm TỲ KHƯU, TỶ KHEO, BÍ XÔ.
  2. Những ý nghĩa: bố ma, phá ác, khất sĩ, hành giả.
  3. Cách dùng rất riêng và cách dùng đại loại.
  4. Chương X. Tương Ưng Tỳ Khưu trong Tương Ưng Bộ
  5. Vài điểm liên hệ

Ý kiến bạn đọc