Sinh hoạt đặc biệt | Đại lễ Rằm Tháng Giêng (Māgha Pūjā)

Thứ sáu, 03/02/2023, 17:38 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Sinh hoạt đặc biệt

Ngày 3.2.2023


Đại lễ Rằm Tháng Giêng (Māgha Pūjā)

· Lời mở đầu

· Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

· Nghi thức chánh lễ

· Truyền Thống Chánh Pháp: Tổng quan giáo pháp – nền tảng của Sa môn hạnh – tôn chỉ hoằng truyền

· Sự Hoàn Tất Ngôi Nhà Giáo Pháp

· Phát nguyện

· Hồi hướng – hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc