Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ | THUẬT NGỮ GIA CHỦ TRONG KINH ĐIỂN

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ | THUẬT NGỮ GIA CHỦ TRONG KINH ĐIỂN

Thứ bảy, 25/03/2023, 17:29 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ

Bài học ngày 25.3.2023


THUẬT NGỮ GIA CHỦ TRONG KINH ĐIỂN

Gia chủ – gahapati – nghĩa là gì?

Gia chủ có phải là một giai cấp trong xã hội?

Tại sao trong lời Phật dạy có “hội chúng gia chủ” trong số các hội chúng?

Tại sao trong nhiều trường hợp chữ gia chủ được dùng để gọi?

Chữ gia chủ khác biệt gì với chữ “cư sĩ” trong cách xưng gọi ngày nay?

Ý kiến bạn đọc