Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ - Thảo luận: Chung quanh một số thắc mắc

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ - Thảo luận: Chung quanh một số thắc mắc

Thứ ba, 24/05/2022, 18:36 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 24.5.2022


Chung quanh một số thắc mắc

Sau vài bài kinh trong phẩm Phạm Thiên, có một số học viên gởi về những câu thắc mắc. Nhận thấy cần thiết để dành trọn một buổi học thảo luận những câu nầy nên hôm nay là ngày giải đáp những câu hỏi.

1. Xin cho biết sự khác biệt giữa phạm thiên và chư thiên.

2. Chư vị phạm thiên cõi vô sắc có bao giờ xuất hiện giữa loài người?

3.Những phạm thiên bích chi (paccekabrahmā) có phải là những “phạm thiên cô đơn” và thiếu phước hơn những phạm thiên khác?

4. Tại sao trần gian có nhiều hoàn cảnh đáng quan tâm mà các chư thiên, phạm thiên chỉ lưu tâm một số việc nào đó?

5. Người Phật tử Thái thờ thiên thần bốn mặt có phải là thờ phạm thiên hay Tứ Thiên Vương?

6. Thờ phượng chư thiên khác với thờ Phật thế nào?

7. Loài người phước ít hơn chư thiên mà hồi hướng phước đến chư thiên có khác gì lạc quyên xóm nghèo đi tặng cho nhà giàu?

8. Những lời của các Phạm thiên, chư thiên dục giới có thể xem là phương ngôn để thọ trì như lời dạy Phật hay thánh đệ tử Phật?

9. Người Phật tử có nên hướng cầu sanh về cảnh giới của chư thiên, phạm thiên?

Ý kiến bạn đọc