Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG - KHAI GIẢNG

Thứ năm, 17/03/2022, 15:14 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG

Bài học ngày 17.3.2022


KHAI GIẢNG

· Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

· Chung quanh từ ngữ “Thắng Pháp”

· Học thế nào là “phổ thông”?

· Giáo trình và phương pháp giảng dạy

· Dung hợp cách học cổ điển và hôm nay

· Hồi hướng – hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc