Sinh hoạt đặc biệt ngày 6.5.2020 _ TƯỞNG NIỆM - Trưởng Lão Hoà Thượng SATYAPALA

Thứ năm, 06/05/2021, 19:07 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Sinh hoạt đặc biệt ngày 6.5.2020

TƯỞNG NIỆM

Trưởng Lão Hoà Thượng SATYAPALA

- Lời mở đầu

- Đạo từ của TT Tuệ Siêu

- Nghi thức Paṃsukūla

- Cung tuyên hành trạng

- Cảm từ

- Hồi hướng – hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc