Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | Đôi Điều Nhìn Lại…

Thứ sáu, 14/04/2023, 19:25 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG

Bài học ngày 14.4.2023


THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA)

Đôi Điều Nhìn Lại…

Đa số các lớp dạy Thắng Pháp thường gặp trường hợp là càng về sau người học càng đuối sức vì càng khó. Hôm nay thử dành riêng một ngày để thảo luận về một số điểm nêu lưu tâm trước khi tiếp tục giáo trình.

1. Có thể chăng một giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma thực sự “phổ thông”?

2. Tại sao có những người rất ưa thích môn Thắng Pháp trong khi những người khác thấy là “rất khó nuốt”?

3. Thắng Pháp Tạng có thể học qua Kinh Tạng chăng?

4. Có thể chăng học Thắng Pháp qua suy luận mà không cần ghi nhớ nhiều?

5. Môn Thắng Pháp được duy trì tại các quốc gia Phật giáo thế nào?

Ý kiến bạn đọc