Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || ĐẸP CẢ TRONG LẪN NGOÀI - Kinh Sujāta (Sujātasuttaṃ)

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || ĐẸP CẢ TRONG LẪN NGOÀI - Kinh Sujāta (Sujātasuttaṃ)

Thứ ba, 16/01/2024, 05:47 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 15.1.2024

ĐẸP CẢ TRONG LẪN NGOÀI

Kinh Sujāta (Sujātasuttaṃ)

Tập II – Thiên Nhân Duyên

Chương X. Tương Tỷ Kheo (S.ii,278)

Mặc dù người ta nói “ở đời không có gì hoàn hảo”, thế nhưng vẫn có những cái đẹp như hoa có sắc lẫn hương; câu nói với lời hay, ý đẹp; và ở đây, một con người với cả hai hảo tướng và hảo tâm. Có những kết hợp của túc nghiệp tốt từ nhiều đời quá khứ cùng với nỗ lực cao quý trong hiện tại, tạo thành những kết tinh thật hãn hữu. Những cái đẹp như vậy thật giống như những viên kim cương giữa muôn ngàn sỏi đá trên cõi đời này.

Kinh văn

Sāvatthiyaṃ viharati. Atha kho āyasmā sujāto yena bhagavā tenupasaṅkami. Addasā kho bhagavā āyasmantaṃ sujātaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna bhikkhū āmantesi – ‘‘ubhayenevāyaṃ, bhikkhave, kulaputto sobhati – yañca abhirūpo dassanīyo pāsādiko paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato, yassa catthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajjanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharatī’’ti. Idamavoca bhagavā…pe… satthā –

Ngự ở Sāvatthi.

Bấy giờ Tôn giả Sujāta đi đến Đức Thế Tôn.

Thấy Tôn giả Sujāta từ đằng xa đi đến, Thế Tôn liền nói với chư tỳ khưu:

-- Này chư Tỳ khưu, vị thiện nam tử ấy tốt đẹp cả hai phương diện. Vị ấy có hảo tướng, khôi ngô, khả ái, xán lạn. Vị này còn giác ngộ, chứng đạt, liễu tri cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện tại, mà chính do mục đích này các bậc thiện gia nam tử xuất gia từ bỏ thế tục, sống không gia đình.

Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Đấng Thiện Thệ, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

‘‘Sobhati vatāyaṃ bhikkhu, ujubhūtena cetasā; Vippayutto visaṃyutto, anupādāya nibbuto; Dhāreti antimaṃ dehaṃ, jetvā māraṃ savāhini’’nti. pañcamaṃ

Tỳ khưu này hảo tướng

Với tâm ý chánh trực

Ly ách, không kiết phược

Vô thủ, chứng niết bàn

Mang thân xác cuối cùng

Thắng Ma cùng ma quân.

Chú Thích

Sujāta – có nghĩa là thiện sanh – là tên đặt rất phổ thông trong văn hoá Ấn. Tôn giả Sujāta ở đây có quê quán ở Baranasi. Xuất gia với Đức Phật. Ba ngày sau khi xuất gia chứng thánh quả  a la hán.

Tỳ khưu Giác Đẳng soạn dịch

5. Sujātasuttaṃ

239. Sāvatthiyaṃ viharati. Atha kho āyasmā sujāto yena bhagavā tenupasaṅkami. Addasā kho bhagavā āyasmantaṃ sujātaṃ dūratova āgacchantaṃ. Disvāna bhikkhū āmantesi – ‘‘ubhayenevāyaṃ, bhikkhave, kulaputto sobhati – yañca abhirūpo dassanīyo pāsādiko paramāya vaṇṇapokkharatāya samannāgato, yassa catthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajjanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharatī’’ti. Idamavoca bhagavā…pe… satthā –

‘‘Sobhati vatāyaṃ bhikkhu, ujubhūtena cetasā;

Vippayutto visaṃyutto, anupādāya nibbuto;

Dhāreti antimaṃ dehaṃ, jetvā māraṃ savāhini’’nti. pañcamaṃ;

5. Sujātasuttavaṇṇanā

239. Pañcame abhirūpoti aññāni rūpāni atikkantarūpo. Dassanīyoti daṭṭhabbayutto. Pāsādikoti dassanena cittaṃ pasādetuṃ samattho. Vaṇṇapokkharatāyāti chavivaṇṇasundaratāya. Pañcamaṃ


Ý kiến bạn đọc