Sinh hoạt đặc biệt Tết Dương Lịch | HÀNH TRÌNH TRƯỚC MẶT

Chủ nhật, 01/01/2023, 18:51 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Sinh hoạt đặc biệt Tết Dương Lịch

Chủ Nhật 1.1.2023


HÀNH TRÌNH TRƯỚC MẶT

1. Lời mở đầu

2. Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

3. Con đường

4. Hành trang

5. Tâm thức

6. Quá khứ, hiện tại, tương lai

7. Hồi hướng – hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc