Chương trình đặc biệt _ 3 NGÀY ĐÓN MỪNG MÙA LỄ VESAK PL. 2565 _ Thứ Năm 27.5.2021 "TÔN KÍNH VÀ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT"

Thứ năm, 27/05/2021, 19:31 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Chương trình đặc biệt

3 NGÀY ĐÓN MỪNG MÙA LỄ VESAK PL 2565

Thứ Năm 27.5.2021

TÔN KÍNH VÀ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT

Nội dung chương trình:

  • Lời mở đầu
  • Đạo từ của TT Tuệ Siêu
  • Nghi thức Đại lễ Tam Hợp
  • Thảo luận
  • Hồi hướng – hoàn mãn

1. Như thế nào được gọi là thành tựu niềm tin nơi Đức Phật?

2. Nên hiểu chính xác nương tựa Phật là gì?

3. Niệm Phật được dạy ra sao trong Tam Tạng Pāli?

4. Người Phật tử nên thờ Phật cách nào là tốt nhất?

5. Xin giải thích câu Phật ngôn “hành trì lời Phật dạy là cúng dường Phật bằng cách cao quý nhất”

Điều hợp thảo luận: Tỳ kheo Giác Đẳng

Ý kiến bạn đọc