Môn học: Phật Pháp Cơ Bản - NHỮNG TRỞ NGẠI KHI TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT

Thứ hai, 14/03/2022, 19:24 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 14.3.2022


NHỮNG TRỞ NGẠI KHI TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT

Vì lý do đặc biệt (…) bài học của môn Phật Học Cơ Bản tuần nầy sẽ đề cập đến khía cạnh khó khăn của một người nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật.

- Tư liệu mang tính “góp nhặt” từ Tam Tạng.

- Không có ghi rõ về thời gian của biên niên sử.

- Không thể dùng sử quan thông thường để viết về Đức Phật.

- Những hư cấu do hậu thế tạo nên.

Ý kiến bạn đọc