Chương trình đặc biệt - LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀI TRƯỞNG LÃO TỊNH SỰ SANTAKICCA

Thứ sáu, 03/06/2022, 14:59 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Chương trình đặc biệt

Thứ Sáu ngày 3.6.2022


LỄ TƯỞNG NIỆM

NGÀI TRƯỞNG LÃO

TỊNH SỰ SANTAKICCA

1. Lời mở đầu

2. Cung tuyên tiểu sử

3. Nghi thức chánh lễ

4. Hành trình với những quyết định chọn lựa bất phàm

5. Nhìn lại những đóng góp của một bậc chân tăng.

6. Cảm từ

7. Hồi hướng

8. Hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc