Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Không Phải Chỉ Có Niềm Tin

Thứ hai, 18/03/2024, 08:32 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 18.3.2024

Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy

KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ NIỀM TIN

 

Tôn giáo thường được gọi là hệ thống tín ngưỡng. Người theo Đạo Phật cũng thường được nhìn như vậy, thậm chí chính người Phật tử cũng có số đông thể hiện như vậy. Pháp mà Đức Phật dạy không dừng lại ở niềm tin, mặc dù niềm tin được xem là hạt giống của thiện pháp. Trong phần này, sẽ nói về bảy điều ứng dụng cụ thể, mà một người Phật tử cần đặc biệt lưu tâm trong cuộc sống hằng ngày. Tất nhiên, sự áp dụng phải đi xa hơn những hướng dẫn mà cần vận dụng rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Cũng như hầu hết những lời Phật dạy, khi ứng dụng rất cần sự hiểu biết thực tiễn qua từng bước thành công hay thất bại. Không nên quan niệm như cách “cầm tay chỉ việc” trong sự thực hành. Phần này gồm bảy đề tài được đề cập riêng biệt.

 

  1. Thiện hữu

Thân cận và học hỏi từ bạn lành, là một điểm được nhấn mạnh đối với người Phật tử, đặc biệt là với hành giả tu tập.

  1. Như lý tác ý

Khéo nhìn thế nào để có được thái độ tích cực từ mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch.

  1. Chánh tín và chánh kiến

Cái nhìn và niềm tin trong sáng, chân chánh thuận hợp với nhân quả, với trung đạo, với những gì được Đức Phật nhắc nhở.

  1. Tác phước

Tạo phước là một căn bản trong đời sống của người con Phật, dù xuất gia hay tại gia. Phước lành được tạo tác thế nào là điều không thể không biết.

  1. Tự chế

Mỗi chúng sanh thường hành xử theo tập tính nhiều đời và sự chi phối theo ngoại cảnh. Khả năng tự chế để sống tốt đẹp, là điều vô cùng cần thiết qua những lời dạy thực tiễn của Đức Phật.

  1. Như nhiên

Chìa khoá an lạc của người con Phật, là sống với khả năng chấp nhận bản chất tự nhiên của cuộc sống. Chính những đòi hỏi ngược lại với tự nhiên khiến chúng sanh đau khổ.

  1. Thanh tịnh hoá

Tâm chúng sanh vốn luôn bị phiền não ngự trị, nhưng con đường hành trì Phật Pháp khẳng định khả năng thanh lọc nội tâm. Đây là yếu tính mà người con Phật phải luôn nhận rõ.

Ý kiến bạn đọc