Sinh hoạt đặc biệt | TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 - Nhìn Lại Những Gì Đã Qua

Thứ sáu, 20/01/2023, 17:11 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Sinh hoạt đặc biệt

Ngày 20.1.2023


TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

Nhìn Lại Những Gì Đã Qua

1. Lời mở đầu

2. Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

3. Hồi ức về thiện sự đã làm

4. Gìn giữ truyền thống cổ xưa

5. Ôn cố tri tân

6. Quán chiếu vô thường

7. Hồi hướng – hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc