Sinh hoạt đặc biệt | TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 - Hành Trình Trước Mặt

Chủ nhật, 22/01/2023, 15:28 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Sinh hoạt đặc biệt

Ngày 22.1.2023


TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

Hành Trình Trước Mặt

1. Lời mở đầu

2. Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

3. Hướng đi

4. Điểm đến

5. Hành trang

6. An lạc từng bước chân

7. Thiện hữu đồng hành

8. Hồi hướng – hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc