TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẶC BIỆT TIỄN NĂM 2021 BƯỚC SANG NĂM 2022 _ Chủ đề : Khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống

Thứ tư, 29/12/2021, 10:22 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Chương trình ngày 29.12.2021


TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẶC BIỆT

TIỄN NĂM 2021 BƯỚC SANG NĂM 2022

CHỦ ĐỀ TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẶC BIỆT
Thứ hai Đại dịch và đời sống tinh thần
Thứ ba Sự chết của người quen xa gần qua cái nhìn của người con Phật
Thứ tư Khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống
Thứ năm Sống với chính mình
Thứ sáu Thời gian và nhận thức
Thứ bảy  Những lời Phật dạy về tâm an tịnh
Chủ nhật Những lời Phật dạy về tâm an tịnh

THỨ TƯ 29.12.2021

Khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống

· Khác biệt giữa “cái mới” và “cái bất thường”

· Thói quen cố hữu và những cái không quen

· Xáo trộn tâm lý đối với cuộc sống không bình thường

· Làm sao để thích nghi?

· Chúng ta sợ sự lạ lẫm hay sợ “đánh mất chính mình”?

Ý kiến bạn đọc