TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẶC BIỆT TIỄN NĂM 2021 BƯỚC SANG NĂM 2022 _ Chủ đề : Cái gì thật sự quan trọng khi nói về tương lai?

Chủ nhật, 02/01/2022, 15:05 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Chương trình ngày 2.1.2022


TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẶC BIỆT

TIỄN NĂM 2021 BƯỚC SANG NĂM 2022

CHỦ ĐỀ TUẦN LỄ SINH HOẠT ĐẶC BIỆT
Thứ hai Đại dịch và đời sống tinh thần
Thứ ba Sự chết của người quen xa gần qua cái nhìn của người con Phật
Thứ tư Khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống
Thứ năm Sống với chính mình
Thứ sáu Thời gian và nhận thức
Thứ bảy Những lời Phật dạy về tâm an tịnh
Chủ nhật Cái gì thật sự quan trọng khi nói về tương lai?

CHỦ NHẬT 2.1.2022

Cái gì thật sự quan trọng khi nói về tương lai?

1. Năm mới và cái nhìn về tương lai

2. Liệu toan tương lai và sống trong hiện tại

3. Hy vọng hay ảo vọng?

4. Tương lai được quyết định ở đâu?

5. Cái thật sự quan trọng cho ngày mai

Ý kiến bạn đọc