Học Phật Pháp
Lọc theo

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || HIỂU VÀ KHÔNG THƯƠNG - Kinh Vô Ngã (Anattasuttaṃ)

Thứ ba, 11/06/2024, 09:05 GMT+7
Bản chất vô ngã nếu được nhận thức và lãnh hội đầy đủ, sẽ giúp hành giả giảm thiểu và đoạn trừ ái chấp, mạn chấp và ...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Tác Phước (tiếp theo)

Thứ ba, 11/06/2024, 09:03 GMT+7
Phước thí được biết với cách nói “chia phước” hay “cho phước” là khái niệm rất quen thuộc trong Đạo Phật...

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XXI. Phẩm Tạp Lục (Pakiṇṇakavagga) _ Kệ số 7 đến 12 (dhp 296 đến 301)

Chủ nhật, 09/06/2024, 16:01 GMT+7
Những bài kệ này, được đức Phật thuyết ở thành Rājagaha, khi Ngài trú tại chùa Veḷuvana, do câu chuyện đứa con trai của người ...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || THẬT LÒNG CHÁN KHỔ THÌ DỨT KHỔ - Kinh Khổ (Dukkhasuttaṃ)

Thứ bảy, 08/06/2024, 09:19 GMT+7
Thông điệp của bài kinh này rất giản dị: không ái chấp khổ đau sẽ chấm dứt khổ luỵ...

Môn học: THẮNG PHÁP PHỔ THÔNG | THẮNG PHÁP TẬP YẾU (ABHIDHAMMATTHASAṄGAHA) | Bài 86. Liệt Kê Sắc Pháp (Rūpasamuddesa)(tiếp theo)

Thứ bảy, 08/06/2024, 09:17 GMT+7
Sự liệt kê sắc pháp theo truyền thống, dễ tạo nên ngộ nhận đối với người học, có tất cả 28 sắc pháp. Không nên hiểu là 28 ...