Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || TỈNH MÊ CÁCH NHAU GANG TẤC - Kinh Chấp Thủ (Upādiyamānasuttaṃ)

Chấp thủ hay không chấp thủ chỉ là ý niệm nhưng dẫn tới hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || DANH CHÍNH THÌ NGÔN THUẬN VÀ SỰ THÀNH - Kinh Định Hướng Ngôn Ngữ (Niruttipathasuttaṃ)

Thế giới đôi khi chỉ cần được cảm nhận một cách chân phương qua hai tiết tấu “sanh và diệt”...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Tác Phước

Tác phước hay tạo phước là điểm quan trọng đối với người Phật tử trong mọi lãnh vực từ xã hội, văn hoá, sinh hoạt hằng ngày, cho đến sự tu tập...

TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

Nhân dịp xuân về thành tâm kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, quý đồng hương, Phật tử xa gần năm mới hoan hỷ, tấn phát, cát tường.

THƠ MỜI || ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA VÀ LỄ HUÝ NHẬT HOÀ THƯỢNG HỘ GIÁC 2023 PL 2567

Đại lễ Tăng Y Kathina là ngày tứ chúng đệ tử Phật thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng qua luật nghi do chính Đức Phật ban hành. Riêng tại chùa Pháp Luân cũng là ngày huý ...

THÔNG BÁO | THAY ĐỔI GIỜ SINH HOẠT

Chính thức áp dụng từ ngày 10/03/2024

THÔNG BÁO TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

Nhân dịp xuân về thành tâm kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, quý đồng hương, Phật tử xa gần năm mới hoan hỷ, tấn phát, cát tường.

THÔNG BÁO | THAY ĐỔI GIỜ SINH HOẠT

Chính thức áp dụng từ ngày 05/11/2023
Đại lễ Tăng Y Kaṭhina là ngày tứ chúng đệ tử Phật, thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng, qua luật nghi do chính Đức Thế Tôn ban hành. Đây là sinh hoạt kết hợp Tăng thí, thời thí, cụ túc thí, và thắng duyên thí. 
Đại lễ Tăng Y Kaṭhina là ngày tứ chúng đệ tử Phật thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng qua luật nghi do chính Đức Thế Tôn ban hành. Đây là sinh hoạt kết hợp Tăng thí, thời thí, cụ túc thí, và thắng duyên thí. 
Trong cuộc sống luôn biến động và nhiều hệ luỵ thì những năng lực tích cực như lòng tri ân cha mẹ, tâm bi mẫn với chúng sanh khổ đau không những góp phần xoa vơi khổ đau của muôn loài mà còn thắp sáng sự tu tập bản thân của mỗi chúng ta.