Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || OAN CÓ ĐẦU, NỢ CÓ CHỦ - Kinh Chóp Đỉnh (Kūṭasuttaṃ)

Pháp bất thiện phiền não, vốn hiện hữu với muôn ngàn hình tướng. Nếu chỉ đối đầu từng trường hợp một, thì cả đời cũng khó đi đến chỗ tịnh an...

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ || XV. Phẩm Thân Ái (Piyavagga) - Kệ số 10 (dhp 218)

Được gọi là bậc Thượng lưu (A na hàm), là người có ước vọng pháp ly ngôn (Níp bàn), ý đã thể nhập (quả hửu học), tâm không còn quyến luyến dục trần.

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || NGHỀ GÂY NGHIỆP - Các Bài Kinh Từ Số 203 Đến 220

Sinh kế có ảnh hưởng lớn tới tâm thức, đời sống và quả nghiệp kiếp sau. Một nghề nuôi mạng hợp pháp trong một quốc độ không có nghĩa là hoàn toàn hiền thiện trên ...

THƠ MỜI || ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA VÀ LỄ HUÝ NHẬT HOÀ THƯỢNG HỘ GIÁC 2023 PL 2567

Đại lễ Tăng Y Kathina là ngày tứ chúng đệ tử Phật thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng qua luật nghi do chính Đức Phật ban hành. Riêng tại chùa Pháp Luân cũng là ngày huý ...

THÔNG BÁO TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

THÔNG BÁO TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

THÔNG BÁO | THAY ĐỔI GIỜ SINH HOẠT

Chính thức áp dụng từ ngày 05/11/2023

ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA VÀ LỄ HUÝ NHẬT HOÀ THƯỢNG HỘ GIÁC 2023 PL 2567

Đại lễ tổ chức tại chùa Pháp Luân vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 11 năm 2023 bắt đầu lúc 10:00 sáng.

THÔNG BÁO | THAY ĐỔI GIỜ SINH HOẠT

Chính thức áp dụng từ ngày 6/11/2022
Đại lễ Tăng Y Kaṭhina là ngày tứ chúng đệ tử Phật, thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng, qua luật nghi do chính Đức Thế Tôn ban hành. Đây là sinh hoạt kết hợp Tăng thí, thời thí, cụ túc thí, và thắng duyên thí. 
Đại lễ Tăng Y Kaṭhina là ngày tứ chúng đệ tử Phật thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng qua luật nghi do chính Đức Thế Tôn ban hành. Đây là sinh hoạt kết hợp Tăng thí, thời thí, cụ túc thí, và thắng duyên thí. 
Trong cuộc sống luôn biến động và nhiều hệ luỵ thì những năng lực tích cực như lòng tri ân cha mẹ, tâm bi mẫn với chúng sanh khổ đau không những góp phần xoa vơi khổ đau của muôn loài mà còn thắp sáng sự tu tập bản thân của mỗi chúng ta.