Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ - Sinh hoạt đặc biệt - LỜI PHẬT DẠY NGÀY XƯA  VÀ CUỘC SỐNG HÔM NAY

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ - Sinh hoạt đặc biệt - LỜI PHẬT DẠY NGÀY XƯA VÀ CUỘC SỐNG HÔM NAY

Thứ ba, 05/07/2022, 19:30 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 5.7.2022


Sinh hoạt đặc biệt

LỜI PHẬT DẠY NGÀY XƯA VÀ CUỘC SỐNG HÔM NAY

1. Kinh điển ghi lại nhiều giai thoại về cá nhân của một số nhân vật. Những câu chuyện đó có lợi ích gì cho những người khác?

2. Bối cảnh xa xưa của lời Phật dạy có liên hệ đến cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ 21?

3. Các bậc thánh đệ tử Phật ngày xưa dường như nghe pháp không nhiều nhưng vẫn chứng đắc đạo quả. Tại sao chúng ta ngày nay phải đi qua những giáo trỉnh Phật Pháp dạy trong nhiều ngày nhiều tháng?

4. Chỉ nghe và suy nghiệm ý nghĩa của lời Phật dạy có đủ để chúng ta chuyển hoá bản thân?

5. Đào sâu, phân tích kỹ những câu Phật ngôn có giúp chúng ta tăng trưởng niềm tin Tam Bảo? hay là chỉ nên nghe và cảm nhận nhẹ nhàng để tâm tư dễ dàng quy hướng?

Ý kiến bạn đọc