Học Phật Pháp
Lọc theo

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || CÀNG CÓ NHIỀU CÀNG LO SỢ - Kinh Sư Tử (Sīhasuttaṃ)

Thứ bảy, 29/06/2024, 10:21 GMT+7
Sự tự tại thật sự chỉ đến khi người ta có cái nhìn chân xác về bản chất đổi thay biến hoại...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || CẢNH GIỚI CỦA NHỮNG BẬC ĐẾN ĐI VÔ TÍCH - Kinh Chư Vị Ứng Cúng (Arahantasuttaṃ)

Thứ bảy, 29/06/2024, 10:17 GMT+7
Không phải là bậc a la hán khó để hiểu và mô tả về bậc la hán...

Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần III: Ứng Dụng Lời Phật Dạy - Khó khăn của cuộc đời và Trách nhiệm của con người.

Thứ hai, 24/06/2024, 15:43 GMT+7
Sợ hãi và lo lắng phát sinh từ ý niệm ảnh hưởng bởi những điều kiện trần thế, bắt nguồn từ tham dục và luyến ái...

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XXI. Phẩm Tạp Lục (Pakiṇṇakavagga) _ Kệ số 15 (dhp 304)

Chủ nhật, 23/06/2024, 19:11 GMT+7
Bài kệ này, đức Phật thuyết ở Sāvatthi khi Ngài trú tại Jetavanavihāra, vì chuyện tiểu thư Cūḷasubhaddā, con gái của trưởng giả ...

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ || THẤY BIẾT TOÀN DIỆN MỚI THẬT SỰ LÀ THẤY BIẾT - Kinh Vị Ngọt (Assādasuttaṃ), Kinh Tập Khởi (Samudayasuttaṃ), Kinh Tập Khởi II (Dutiyasamudayasuttaṃ)

Thứ bảy, 22/06/2024, 07:52 GMT+7
Cái nhìn toàn diện đối với năm uẩn và đối với cả cuộc sống của hành giả, là khả năng thấy được cả ba khía cạnh: vị ngọt, ...