Sinh hoạt đặc biệt Tết Dương Lịch | LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA 2022

Thứ bảy, 31/12/2022, 19:06 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Sinh hoạt đặc biệt Tết Dương Lịch

Thứ Bảy 31.12.2022


LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA 2022

1. Lời mở đầu

2. Đạo từ của Hoà thượng Tuệ Siêu

3. Những môn học hiện tại của lớp Phật Pháp Buddhadhamma

4. Thời biểu và nghi thức

5. Nhân sự

6. Những kênh phụ

7. Website

8. Hồi hướng – hoàn mãn

Ý kiến bạn đọc