Thời khoá biểu

Lọc theo

THỜI KHOÁ BIỂU - Áp dụng từ 10.5.2022

Thứ ba, 10/05/2022, 15:09 GMT+7
Áp dụng từ 10.5.2022

LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA _ THỜI KHOÁ BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM _ PALTALK [Chính thức áp dụng từ 2.8.2021]

Thứ ba, 03/08/2021, 09:32 GMT+7
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM _ PALTALK [Chính thức áp dụng từ 2.8.2021]

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM VÀ PALTALK [Chính thức áp dụng từ 26.7.2021]

Thứ hai, 19/07/2021, 10:17 GMT+7
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM VÀ PALTALK _ [Chính thức áp dụng từ 26.7.2021]

LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMMA _ BẢNG THÔNG TIN LỊCH THUYẾT GIẢNG TRONG TUẦN [Lịch thuyết giảng từ 5.7.2021 - 25.7.2021]

Thứ tư, 07/07/2021, 18:28 GMT+7
 LỚP PHẬT PHÁP BUDDHADHAMM _ [Lịch thuyết giảng từ 5.7.2021 - 25.7.2021]