ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA VÀ LỄ HUÝ NHẬT HOÀ THƯỢNG HỘ GIÁC 2023 PL 2567

Thứ ba, 31/10/2023, 18:30 GMT+7

ĐẠI LỄ TĂNG Y KATHINA
VÀ LỄ HUÝ NHẬT HOÀ THƯỢNG HỘ GIÁC
2023 PL 2567

Đại lễ Tăng Y Kathina là ngày tứ chúng đệ tử Phật thắp sáng truyền thống hoà hợp Tăng qua luật nghi do chính Đức Phật ban hành. Riêng tại chùa Pháp Luân cũng là ngày huý nhật Hoà thượng Hộ Giác. Năm nay là ngày giỗ thứ 11 của ngài.

Đại lễ tổ chức tại chùa Pháp Luân vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 11 năm 2023 bắt đầu lúc 10:00 sáng với chương trình như sau:

Lễ Huý Nhật và Trai Tăng   – ba vòng nhiễu Phật – cúng dường Phật y - lễ bái Tam Bảo – nghi thức dâng Y Kathina và tác pháp yết ma thọ y – Pháp thoại của chư tôn đức  - cơm trưa của đại chúng.

Bài viết khác