CTPTPG Đường Về Bến Giác

CTPTPG Đường Về Bến Giác

Lọc theo

ĐVBG 527 | Đề tài: Sự khó khăn qua nhận thức và thực tế - TK Giác Đẳng

Thứ sáu, 06/01/2023, 20:09 GMT+7
Đề tài: Sự khó khăn qua nhận thức và thực tế

ĐVBG 526 | Đề tài: Cái mới trong năm mới qua góc nhìn của Phật giáo - TK Giác Đẳng

Thứ năm, 29/12/2022, 22:12 GMT+7
Đề tài: Cái mới trong năm mới qua góc nhìn của Phật giáo 

ĐVBG 525 | Đề tài: Lễ hội & Đời sống tinh thần - TK Giác Đẳng

Thứ sáu, 23/12/2022, 09:03 GMT+7
 Đề tài: Lễ hội & Đời sống tinh thần

ĐVBG 524 | Đề tài: Thực tại - TK Giác Đẳng

Thứ bảy, 17/12/2022, 11:04 GMT+7
Đề tài: Thực tại

ĐVBG 523 | Đề tài: Cuộc sống tinh thần và cái nhìn về tương lai - TK Giác Đẳng

Thứ tư, 07/12/2022, 20:55 GMT+7
Đề tài: Cuộc sống tinh thần và cái nhìn về tương lai